Terapihaven Aurora

Du kan få hjælp

Have

I Aurora arbejder vi efter en forskningsbaseret viden om Naturterapi, som hjælp til mennesker, der er på vej til at få, eller blive ramt af stress, angst og depression.

Aurora lever op til retningslinjerne for Københavns Universitets Terapihave Nacadia og dennes Konceptmodel. Haven er indrettet således, at forskellige haverum indbyder til forskellige oplevelser. Aurora er bevidst formgivet med den hensigt at bidrage aktivt og positivt til din rehabiliteringproces og dit velvære og tilbyder rammer for meningsfulde og konkrete aktiviteter samt til fordybelse.

Opmærksomhed

I et forskningsprojekt formulerede Kaplan & Kaplan teorien: ”Attention Restoration Theory”. De arbejder med to former for menneskelig opmærksomhed -den målrettede opmærksomhed og den spontane. Den målrettede opmærksomhed bruger du fx når du udfører koncentreret arbejde, som man gør i rigtig mange hverdagsjobs, når vi bekymrer os, eller når vi færdes i trafikken- Det er meget krævende for os, og vi har begrænset hjernekapacitet til denne funktion. Hviles de dele af hjernen ikke tilstrækkeligt, kan det efter nogen tid føre til mentalt udmatning og stress. Din hjerne har simpelthen brug for afstresning og ro efter det koncentrerede arbejde.

Maria-statue

I forhold til den spontane opmærksomhed derimod, har vi næsten ubegrænset kapacitet, og når denne bruges, hviler de dele af hjernen, der er i brug under koncentreret arbejde.

Naturterapihaven som et selvforglemmende univers, hvor tankerne får vinger.

I naturen bruger vi den spontane opmærksomhed, hvilket gør, at det virker stressreducerende. Ophold i naturen har en genoprettende funktion, hvor hjernen vender tilbage til sin ”urtilstand” Hvor blodtrykket falder til normalniveau, musklerne slapper af og stresshormonerne bliver færre.

Den naturbaserede tilgang rummer mange muligheder, er enkel at lære og nem at tage i brug i hverdagen, men potentialet udfoldes kun fuldt ud, hvis man får den rette hjælp. Som stressramt er det oftest ikke så enkelt bare at gå ud og benytte naturens muligheder for restitution og forandring.

Når man er ramt mentalt, vil man derfor typisk have behov for et professionelt forløb, der er tilrettelagt specifikt til ens behov og ressourcer.

Det hjælper at tale om det, der tynger

Auroras naturbaserede terapi ligger overordnet set inden for psykoterapien. Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige terapiformer, der har fokus på behandling af psykiske problematikker. Samtalen er det primære terapeutiske redskab. Psykoterapien bygger på ideen om, at man gennem samtaler kan opnå indsigt i egne, uhensigtsmæssige, tanke- og handlemønstre, der kan ligge til grund for udviklingen af psykiske lidelser som stress, angst og depression.

Auroras naturbaserede terapi er dog mere end psykoterapi. For at styrke evnen til at mestre eget liv arbejdes der ud fra en holistisk tilgang i den forstand, at der er fokus på hele mennesket; både psyke, krop og daglige handlinger – herunder kost og motion. Vi tager udgangspunkt i dine ressourcer, og hvad der fremmer din sundhed, fremfor at tage udgangspunkt i lidelsen.

Den terapeutiske proces anses desuden for at være vekselvirkende og dynamisk. Det vil sige, at deltageren kan have forskellige behov og ressourcer på forskellige tidspunkter, og det kan svinge frem og tilbage i behandlingen.

Facade og rygeovn

Mærk kroppen – mærk livet – det venter på dig

Derfor foregår terapien i en specielt designet terapihave, hvor miljøet er integreret i terapien ved at være udformet til at understøtte den terapeutiske proces på forskellige måder.

Naturterapihaven Aurora er indrettet, så der er områder med forskellige naturkvaliteter og mulighed for forskellige aktiviteter og grader af social interaktion og individualitet. På den måde er der mulighed for at finde netop dén aktivitet og dét miljø, der på bedst mulig vis understøtter din vej fremad i processen. I Auroras naturbaserede terapi er den kropslige tilstedeværelse i naturen central, så der arbejdes på at genetablere kropslig kontakt og balance. Auroras aktiviteter er et bredt spektrum af kropsoplevelser, både guidede afslapningsøvelser og fysiske aktiviteter i terapihaven. Du får gennem de kropslige sansninger øget opmærksomhed på signaler som muskelspænding, afspænding og åndedræt.

Omsorg for kroppen skaber ro i sindet – og omvendt.

Spacer