61 79 42 61    

Kropspsykoterapi

I kropspsykoterapien ses individet som værende i en konstant proces. Krop og psyke skal være i harmoni med hinanden – og individet vil opleve en større glæde ved livet, forhøjet selvværd og selvindsigt.

Vi kender alle til dem. De river fødderne væk under os – og vi føler os følelsesmæssigt overrumplet. Hverdagens personlige kriser bunder til tider dybere end som så – og der er brug for professionel hjælp til at komme op igen. Årsagerne kan være mange. Personlige kriser spænder fra udbrændthed og stress til skilsmisse eller en dyb sorg efter at have mistet en nær relation. Hverdagens genkendelighed og rutiner er pludselig blevet uoverskuelige – og føles som store problematikker i stedet for udfordringer. Kropspsykoterapi kan være med til at give dig de rigtige redskaber til at mærke efter, hvor du er. Det kan være såvel forebyggende som behandlende, men med samme mål: at skabe en meningsgivende og progressiv kontakt til sig selv.

I kropspsykoterapien er kontakten mellem klient og terapeut altafgørende – og dermed en forudsætning for et positivt resultat. Gennem nærvær, empati og lydhørhed skabes der rum for styrkelse af klientens selvværd og samtidig evnen til at håndtere det udfordringer, livet byder på. Krop og psyke skal ses som en helhed. Ofte adskiller vi de to for at beskytte psyken, men med tiden medfører det at man ”mister” en del af sig selv – og dette kan afspejle sig ved fysisk eller psykisk sygdom. Sluttelig må problematikkerne se dagens lys og bearbejdes. Indhold og aktiviteter I kropspsykoterapien ses individet som værende i en konstant proces. Krop og psyke skal være i harmoni med hinanden – og individet opleve en større glæde ved livet, forhøjet selvværd og selvindsigt.

Forandring og nærvær er kerneord i kropspsykoterapien. Uhensigtsmæssige vaner og vante mønstre skal brydes for at skabe fornyet selvindsigt og bevirker nye handlingsmønstre kan komme frem i lyset. Et væsentligt element i behandlingen foregår i grupper. Trygheden ved at dele erfaringer og tanker med andre ligesindede er værdifuld og inspirerende. Oplevelsen af ikke at stå alene med en given problemstilling, men at blive lyttet til, er vigtig. Dette belyser den enkeltes situation fra flere sider – og tydeliggør dermed vanskeligheder og muligheder. Hvor meget klienten ønsker at bidrage med til samtalen er naturligvis individuelt og lystbetonet. Der er selvfølgelig tavshedspligt i gruppen. Samtalerne mellem klient og terapeut er omfattet af varme og lydhørhed. Fundamentet for personlig udvikling er nærvær og tryghed – og forudsætningerne for de individuelle samtaler vil altid være styret af klientens tilstand. Fysiske og meditative øvelser indgår ligeledes som en del af behandlingen. Kroppen danner muskelspændinger for at beskytte psyken mod at gå i stykker, hvilket medfører, at mange føler indre uro, rastløshed, søvnløshed eller maveproblemer. Øvelserne tilfører kroppen fornyet energi og vitalitet – og dermed forøget velvære.

Kropspsykoterapi sættes i dag i forbindelse med andre behandlingsformer. Haveterapi er et godt eksempel på et succesfuld samarbejde. Meningen er at bryde gamle mønstre og dårlige vaner, og begynde at bruge og nyde sine sanser igen – og blive bedre til at lytte til sine egne signaler. Haveterapien hjælper med at gøre det lettere at finde balancen mellem hvile og aktivitet. Havens helende effekt og fysiske muligheder fungerer optimalt sammenholdt med gruppesessionerne og de individuelle samtaler.