61 79 42 61    

Haveterapi

I haveterapien er målet at forbedre individets evne til at håndtere egne ressourcer. I terapien indgår haven som det naturlige omdrejningspunkt. Det kan være i form af lettere fysisk havearbejde, som rum for refleksion eller viderebearbejdning af en netop afholdt samtale. Gennem lystbetonede og meningsfulde opgaver får individet mulighed for at udfordre krop og hjerne – og føler sig dermed belønnet og beriget.

Individer i krise har ofte en følelse af total fysisk såvel som psykisk udmattelse. Det afgørende er derfor at finde opgaver med et passende omfang. Alene opholdet i naturens elementer har en positiv effekt på individets psyke - og kan forbedre og skabe en bedre balance mellem egne evner og livets udfordringer. Med andre ord drejer sig det om at bryde gamle mønstre og dårlige vaner og begynde at nyde sine sanser igen – og blive bedre til at lytte til egne signaler.

Der er en direkte sammenhæng mellem natur, haveophold og sundhed – og fænomenet haveterapi er bestemt ikke nyt, men har fået fornyet fokus. Mennesker har gennem årtusinder gjort brug af naturens helende steder – og dermed fået en positiv oplevelse af mødet og sammenhængen mellem naturen og velbehag. Haveterapi kan skabe en positiv og harmonisk balance hos det enkelte individ. Haveterapi er et tilbud til mennesker i krise – der ønsker at komme på rette spor igen. Ønsker et bedre liv. Sorg, stress eller andre personlige livskriser kan skabe en vedvarende usikkerhed i tilværelsen.

I haveterapien er målet at forbedre individets evne til at håndtere egne ressourcer. I terapien indgår haven som det naturlige omdrejningspunkt. Det kan være i form af lettere fysisk havearbejde, som rum for refleksion eller viderebearbejdelse af en netop afholdt samtale. Indhold og aktiviteter Gennem lystbetonede og meningsfulde opgaver får individet mulighed for at udfordre krop og hjerne – og føler sig dermed belønnet og beriget. Individer i krise har ofte en følelse af total fysisk såvel som psykisk udmattelse. Det afgørende er derfor at finde opgaver med et passende omfang. Alene opholdet i naturens elementer har en positiv effekt på individets psyke - og kan forbedre og skabe en bedre balance i mødet med livets udfordringer. Med andre ord drejer det sig om at bryde gamle mønstre og dårlige vaner, slippe kontrollen og begynde at nyde sine sanser igen – og blive bedre til at lytte til egne signaler.

De terapeutiske opgaver i haven er mangfoldige. De er naturligvis tilpasset det enkelte individs aktuelle lyst og formåen – og kan således være af både lettere og mere fysisk krævende karakter, eksempelvis såning af frø kontra jord-bearbejdning. Haveterapi er en fortløbende proces. De individuelle opgaver skal være meningsgivende og vil efterfølgende skabe et forøget velvære hos individet. Gennem aktiviteterne opnås et flow. Et flow er en naturlig, fremadrettet og ubevidst tilstand, som vi befinder os i som velfungerende aktører. Flow skaber mening, formål og lethed i tilværelsen. Under livskriser er individet ikke længere opmærksom på det, der skaber glæde og tilfredshed, men har i stedet fokus rettet mod alt det individet ikke formår.