61 79 42 61    

Grøn rehabilitering

Aurora er et Grønt Rehabiliterende dagtilbud for borgere med psykiske udfordringer som stress, PTSD, angst, depression, udbrændthed og lignende. I rolige og naturlige omgivelser tæt ved skov, fjord og strand, og kun 10 km vest for Aalborg centrum gives der psyko-social træning, fysisk restitution, samtaler, samt omsorg og støtte til at komme på fode igen. I haven og det omkringliggende naturområde opleves spændet mellem fuldkommen ro og fysisk aktivitet, og det danner rammen om Grøn Rehabiliterings succes. Aurora har gode og veldokumenterede resultater i forhold til arbejdet med at rehabilitere ovennævnte borgergruppe.

REHABILITERINGSMÅLENE FOR DEN ENKELTE BORGER ER

METODE

I Grøn Rehabilitering i Aurora, anvender vi systematisk, helhedsorienteret rehabilitering. Herved forstår vi et samvirke, der fokuserer på både krop og sind, arbejdsmæssige og personlige/familiære forhold. Haven og den omkringliggende natur bruges som rehabiliteringsrum og der suppleres med livstilssamtaler og kropsøvelser. Samtalerne foregår som en blanding af den narrative og kognitive tilgang, hvor klienterne fortæller om oplevelser, de har haft, som måske har været svære for dem, eller de deler en succesfuld oplevelse, hvor de har brugt redskaberne fra Grøn Rehabilitering til at mestre en udfordring, hvor de før Grøn Rehabilitering ville have gået i affekt eller knækket psykisk. Terapeuten bidrager med faglig indsigt, støtte og nærvær.