Behandling

 

Terapihaven Auroras terapitilbud er en behandlingsform, hvor der veksles mellem haveterapi og krops-psykoterapi.
 
I haveterapien er målet at forbedre individets evne til at håndtere egne ressourcer. I terapien indgår haven som det naturlige omdrejningspunkt. Det kan være i form af havearbejde, som tilpasses det enkelte individs lyst og formåen – og kan således være af lettere og mere fysisk krævende karakter, eksempelvis såning af frø kontra jordbearbejdelse.  Endvidere kan haven fungere som rum for refleksion eller viderebearbejdning af en netop afholdt samtale.
 
I kropspsykoterapien ses individet som værende i en konstant proces. Krop og psyke skal være i harmoni med hinanden – og individet opleve en større glæde ved livet, forhøjet selvværd og selvindsigt.
 
Ønsker du at læse mere om vores kursus og se hele vores kursusprogram med priser, så download det her.